หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ ...

อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2562 เวลา 15:01:15

เอกสารดาวน์โหลด: 1548230475_2135.pdf

 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]