หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

( รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ )

 

อับเดทล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:14:46

เอกสารดาวน์โหลด: 1549437287_204.pdf

 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]